Notícies

Preus públics municipals

Proposem uns preus públics municipals accessibles a tothom. Que es pugui obrir la possibilitat d’adaptar els preus adreçats a joves, jubilats, pensionistes i famílies amb rendes baixes. Exemples en són els equipaments esportius, l’accés a la cultura o l’escola de música. A més a més, creiem que haurien de ser gratuïts els balls per a la gent gran que se celebren al Centre Cívic atès que no només és una activitat de lleure. També és fer salut i tothom hi ha de poder entrar.