Notícies

L’aprofitament de les dades

L’aprofitament de les dades ens ha d’ajudar a tenir una ciutat més segura. Disposar de mecanismes sensors a l’entrada i sortida de la ciutat que en cas de fet delictiu (robatori, atropellament, agressió sexual…) puguin ajudar a identificar-ne els autors amb rapidesa i seguretat jurídica. L’efecte dissuassori també acaba essent important per evitar infraccions d’aquest tipus.